fbpx

Boganmeldelse: The Bhagavad Gita (Easwarans Classics of Indian Spirituality)

Er du nysgerrig på yoga i bredere forstand end fysiske bevægelser?

Så er Bhagavad Gita et must.

I sin oprindelige betydning er yoga er at få sindet i balance og dermed ro. Med et afbalanceret sind er det lettere at se klart, hvilken vej du skal gå i livet, og hvilke handlinger der skal til for at nå derhen. En central pointe er, at du selv er ansvarlige for din skæbne.

Bhagavad Gita er en form for manual for at leve et lykkeligt liv. I det ældgamle skrift, som Bhagavad Gita er, understreges det, at yoga skal praktiseres for at få mere ud af livet. Fokus er altså på det levede liv fremfor at forsvinde ind i en indre eller transcendent verden. Du er sat i verden for at handle i verden. Teksten råder dig til at vende blikket indad i meditationspraksis på regelmæssig basis med det formål, at du bedre kan agere i livet guidet af dit eget hjerte.

Bogen er sat op som en samtale mellem krigeren Arjuna og hans vognfører og læremester Krishna, som befinder sig på en slagmark, hvor en kamp mellem to grene af Arjunas familie skal til at finde sted. I overført betydning er kampen, den kamp som finder sted i alle menneskers indre. Slagmarken er vores ”dharma-mark”, stedet hvor vi må kæmpe for at udføre vores livsformål. Krishna er ikke blot en vognfører, han er det guddommelige i alt, og han er Arjunas højere selv. Hvis guddommeligt er et stort ord for dig, så tænk på det som ”det smukke”, ”lyset” eller som følgende vers ”They live in widsom who see themselves in all and all in them.” (2:55).

Det smukke kan altså opleves her og nu på jorden; du skal ikke vente på at komme i Paradis.

En grundtanke i Bhagavad Gita er at sjælen, som også kaldes ”Det Højere Selv” og ”Atman”, er udødelig.

 

Karma Yoga

Den første tredjedel af skriftet beskriver karma yoga. Karma yoga er at praktisere uselviske handlinger.

”Karma” betyder handling, og ifølge loven om karma er vi selv ansvarlige for vores oplevelser i livet. Du høster frugten af de frø du sår, som Easwaran så smukt forklarer i sine kommentarer til Bhagavad Gita. Vrede leder til vrede, glæde leder til glæde, taknemmelighed leder til taknemmelighed – og de frø du sår påvirker ikke blot dig selv, men også dem omkring dig.

Ved at vælge at gå verden i møde med taknemmelighed, forståelse, kærlighed og omsorg, kan du påvirke dit liv (både dette og de kommende) i en positiv retning. Dette kan du for eksempel træne via en affirmation praksis. Se for eksempel her.

Ifølge Bhagavad Gita skal du dog slippe forventningerne til udkommet af dine handlinger. Det er en pointe, som også nævnes i Yoga Sutraerne, hvor det betegnes som yamaen (det du skal øve dig i at afholde dig fra) ”aparigraha”. Oplevelser og følelser er flygtige, og du hverken kan eller skal undgå hverken de dejlige eller de knap så dejlige følelser. Du kan betragte dine tanker og følelser som skyer på himlen, de kommer og går. Nogle skyer er sorte og store, andre skyer er lyserøde og minder om vat, men de hører alle hjemme på himlen. Hvis du kun fokuserer på de sorte skyer, er det dem, som præger din indre himmel.

Dualiteter er mayas spil med os. Maya er et slør af illusion, som gør at vi oplever adskillelse. Ifølge yoga er alt og alle i virkeligheden ét.

”Perform work in this world, Arjuna, as a man established within himself – without selfish attachments, and alike in success and defeat. For yoga is perfect evenness of mind. Seek refuge in the attitude of detachment and you will amass the wealth of spiritual awareness. Those who are motivated only by desire for the fruits of action are miserable, for they are constantly anxious about the results of what they do.” (2:48-49)

 

Jnana Yoga

“When meditation is mastered, the mind is unwavering like the flame of a lamp in a windless place.” (6:19)

Anden tredjedel af Bhagavad Ghita beskriver jnana yoga –visdommens vej. Jnana yoga handler om at se skønheden udfolde sig i livet i og omkring dig. Krishna forklarer Arjuna, hvordan han kan meditere, og han understreger, at en balanceret livsstil er vejen til succes. Det giver ikke succes hverken at spise for lidt eller for meget, at arbejde for lidt eller for meget eller at sove for lidt eller for meget.

Som meditationspraksis foreslår Krishna at Arjuna fokuserer på hans tilstedeværelse:

“Arjuna, I am the taste of pure water and the radiance of the sun and the moon. I am the sacred word and the sound heard in air, and the courage of human beings. I am the sweet fragrance in the earth and the radiance of fire, I am the life in every creature and the striving of the spiritual aspirant. My eternat seed, Arjuna, is to be found in every creature. I am the power of discrimination in those who are intelligent, and the glory of the noble. In those who are strong, I am strength, free from passion and selfish attachment. I am the desire itself; if that desire is in harmony with the purpose of life.” (7:8-11)

”Whatever I am offered in devotion with a pure heart – a leaf, a flower, fruit, or water – I accept with joy. Whatever you do, make it an offering to me – the food you eat, the sacrifices you make, the help you give, even your suffering.” (9:26).

“I look upon all creatures equally; none are less dear to me than others. But those who worship me with love live in me, and I come to life in them.” (9:29).

 

Bhakti yoga

Den sidste del af teksten omhandler bhakti yoga – hengivenhed. De tre yogaformer smelter i sandhed sammen, men den overordnede pointe i denne del af Bhagavad Gita er, at livet bliver smukkere, hvis du overgiver dig til din dharma og giver afkald på tanker om egoistiske udkom. Dharma er dit livsformål, din mission, det som holder gnisten i dit hjerte levende. Krishna fortæller Arjuna, at han skal være entusiastisk og bevare fokus på sin dharma og på skønheden i verden både når livet virker let, og når alt virker svært.

“Those who set their hearts on me and worship me with unfailing devotion and faith are more established in yoga.” (12:2).

“Better indeed is knowledge than mechanical practice. Better than knowledge is meditation. But better still is surrender of attachment to results, because there follows immediate peace.” (12:12).

“As the sun light up the world, the Self dwelling in the field is the source of all light in the field” (12:33)

”Make every act an offering to me; regard me as your only protector. Relying on interior discipline, meditate on me always. Remember me, you shall overcome all difficulties through my grace. But if you will not heed me in your self-will, nothing will avail you. If you egoistically say, “I will not fight this battle,” your resolve will be useless; your own nature will drive you into it.” (18:57-59)

 

—————————————————————————————————————————————–

Bhagavad Gita er muligvis baseret på en krig, som fandt sted ca. år 1000 før vor tid, og den har sandsynligvis været fortalt fra mund til mund, før Shankara, en indisk seer, filosof og teolog fra det 9. århundrede nedskrev den. Kommentator Easwaran argumenterer for, at Bhagavad Gita er en Upanishad. Upanishader er nogle af de tidligste filosofiske skrifter, og de er baserede på mundtlig overlevering.

—————————————————————————————————————————————–

Flere citater

  “It is better to strive in one’s own dharma than to succeed in the dharma of another.” (3:35)

 

”Closing their eyes, steadying their breathing, and focusing their attention on the center of spiritual consciousness, the wise master their senses, mind, and intellect through meditation. Self-realization is their only goal. Freed from selfish desire, fear, and anger, they live in freedom always.” (5:27:28).

 

“Reshape yourself through the power of your will; never let yourself be degraded by self-will. The will is the only friend of the Self, and the will is the only enemy of the Self.” (6:5).

 

”Neither knowledge of the Vedas, nor austerity, nor charity, nor sacrifice can bring the vision you have seen. But through unfailing devotion, Arjuna, you can know me, see me, and attain union with me.” (11:53-54).

 

LET MOVE WITH THE WISDOM OF OUR HEARTS ii.png

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close