fbpx

Mission/ Sankalpa

Min mission er at sætte

visdom i bevægelse,

og derigennem bringe mere

medmenneskelig forståelse og velvære

ind i verden

Maria Lauridsen Jensen 

***

Sankalpa (intention)

At udføre mit arbejde fra hjertet til fordel for det højeste gode

At sætte visdom i bevægelse

At bringe universel kærlighed ind på jorden

***

”WISDOM IN MOVEMENT”

Wisdom in Movement’ fundament er, at viden skal deles, hvis det virkeligt skal være værdifuldt. Jeg ønsker ikke, at skabe viden, der samler støv på et bibliotek eller at bruge tid på at tilegne mig viden, som jeg holder for mig selv. Jeg ønsker at formidle viden og visdom på et måde, hvor jeg rammer noget, som du kan relatere dig til, og så der rykkes på noget i dig, der gør en positiv forskel.

Yoga, healing og antropologi er min passion, min gnist, min livsstil, og jeg håber og tror på, at noget af min gnist og viden kan smitte af og inspirere andre.

Ordet “yoga” betyder at forbinde. Der er for mig en stor parallel mellem yoga og antropologi, for antropologi handler for mig om at skabe forbindelse mellem mennesker på kryds og tværs af landegrænser og folkeslag ved at bringe indsigt i forskellige menneskers liv og dermed skabe grobund for mere medmenneskelig forståelse – forståelse for os selv og forståelse for hinanden. 

Jeg er specialiseret i teorier om, hvordan vi mennesker konstruerer vores identitet (som i øvrig er under konstant forandring, fordi vi konstant tager nye indtryk til os), og hvordan vi skaber mening med tilværelsen. Jeg afprøver kontinuerligt på egen krop og sind viden fra forskellige kulturer, og jeg inkorporerer de dele, som jeg finder meningsfulde, i min måde at forstå mig selv og verden på. Når jeg underviser, formidler jeg den indsigt, som jeg selv har fundet gavnlig, og således får du chancen for at undersøge, hvordan den harmonerer med dig.

Jeg giver jeg dig ingen klare svar på, hvordan du skal se ud, bevæge dig, opføre dig eller tænke, men jeg guider dig i teknikker, som jeg selv har gode erfaringer med, og formidler det, som har tændt en gnist i mit indre. Mit ønske er, at du gradvist ledes mere og mere af din egen indre visdom:)

Healing foregår først og fremmest som omsorg fra mig til dig med fundament i medmenneskelig forståelse. Ved at lægge mine hænder på din krop og/eller have intention om at give dig healing, bringer jeg ro til dig, hvormed du i højere grad bliver i stand til at mærke dig selv. De teknikker, som jeg bruger er moderne shamanistiske teknikker, og det kan du læse mere om her.

Ifølge Patanjalis Yoga sutraerne er yoga at bringe sindet i ro og dermed være etableret i sin essens, som er fri bevidsthed. Fri bevidsthed er bevidsthed uden indflydelse af tanker om at opnå noget. Jeg er ikke 100 % enig med yogasutraerne, da de mangler at ære jordforbindelsen, men jeg hjælper dig gerne med at finde mere stilhed i dit indre og at få kontakt til subtile lag, hvilket kan lede til bevidsthedsudvidelse.

Når jeg arbejder med healing, udøver jeg ahimsa (yoga-sutra-princippet om at udøve det modsatte af vold), fordi jeg udsender intentionen om at heale dig, mig eller verden. Ordet “yoga” betyder som nævnt at forbinde. Gennem healing er det muligt at mærke, hvordan vi mennesker er forbundne, og hvordan vi er forbundne med alt omkring os.

At praktisere yoga, moderne shamanistiske metoder og antropologi og at få lov til at dele min passion med en masse dejlige mennesker er i høj grad noget af det, som holder flammen i mit hjerte tændt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close