fbpx

Sankalpa

Ardha Chandra Chapāsana - sugarcane pose
Foto af Arriel Godvil – Maria Lauridsen Jensen i Ardha Chandra Chapāsana/ sugarcane pose

Min saṅkalpa er AT SÆTTE VISDOM I BEVÆGELSE ved at udstråle

bløde bølger af dybere forståelse, medmenneskelig,

nydelse forundring og 

kærlighed 

*

Maria Lauridsen Jensen

*

Saṅkalpa 

At sætte visdom i bevægelse

At sprede yogaens visdom på balanceret vis og

at udføre mit arbejde fra hjertet til fordel for det højeste gode.

Yogaens visdom omfatter bl.a. kroppens og bevidsthedens muligheder,

universel kærlighed; “Ja!” til livet; erkendelsen af at vi alle er gjort at det samme stof.

”WISDOM IN MOVEMENT”

Sankalpa er både roden, vejen og målet. Wisdom in Movement’ fundament er, at viden skal deles, hvis det virkeligt skal være værdifuldt. Wisdom in movement er mit oprør mod min tid som akademiker. Jeg ønsker ikke at skabe viden, der samler støv på et bibliotek, eller at bruge tid på at tilegne mig viden, som jeg holder for mig selv. Jeg ønsker at formidle viden og visdom på et måde, hvor jeg rammer noget, som du kan relatere dig til, og så der rykkes på noget i dig, der gør en positiv forskel.

Yoga, energiarbejde og antropologi er min passion, min gnist, min livsstil, og jeg håber og tror på, at noget af min gnist og viden kan smitte af og inspirere andre. De tre søjler har styrket både min krop, mit selvværd og min erkendelse af verdens skønhed og forunderlighed. Styrken, forunderligheden og følelsen af at være hjemme i sig selv ønsker jeg for alle.

Ordet “yoga” betyder at forbinde. Der er for mig en stor parallel mellem yoga og antropologi, for antropologi handler for mig om at skabe forbindelse mellem mennesker på kryds og tværs af landegrænser og folkeslag ved at bringe indsigt i forskellige menneskers liv og dermed skabe grobund for mere medmenneskelig forståelse – forståelse for os selv og forståelse for hinanden. Forbindelse er nøgleordet i mit møde med Kuṇḍalinīog jeg arbejder på højtyk på at blive klar til at dele nogle af de erkendelser.

Jeg er specialiseret i teorier om, hvordan vi mennesker konstruerer vores identitet (som i øvrig er under konstant forandring, fordi vi konstant tager nye indtryk til os), og hvordan vi skaber mening med tilværelsen. Jeg afprøver kontinuerligt på egen krop og sind viden fra forskellige kulturer, og jeg inkorporerer de dele, som jeg finder meningsfulde, i min måde at forstå mig selv og verden på. Når jeg underviser, formidler jeg den indsigt, som jeg selv har fundet gavnlig, og således får du chancen for at undersøge, hvordan den harmonerer med dig.

Jeg giver jeg dig ingen klare svar på, hvordan du skal se ud, bevæge dig, opføre dig eller tænke, men jeg guider dig i teknikker, som jeg selv har gode erfaringer med, og formidler det, som har tændt en gnist i mit indre. Mit ønske er, at du gradvist ledes mere og mere af din egen indre visdom:)

Energiarbejde og healing foregår først og fremmest som omsorg fra dig til dig gennem mig. Du vælger at give dig selv omsorg og at bede om støtte; jeg er bindeledet. Som healer udlever jeg medmenneskelig forståelse i praksis. Fundamentet er energetisk forbindelse mellem alt og alle. Alt og alle er gjort af samme stof. Ved at have intentionen på at formidle healing, støtter jeg dig i at modtage det, som kan gavne dig energetisk. Nogle gange (ikke altid) lægger jeg mine hænder på din krop, og det kan bringe en ro, så du i højere grad kan mærke dig selv. De teknikker, som jeg bruger er moderne shamanistiske teknikker, og det kan du læse mere om her.

Ifølge Patanjalis Yoga sutraerne er yoga at bringe sindet i ro og dermed være etableret i sin essens, som er fri bevidsthed. Fri bevidsthed er bevidsthed uden indflydelse af tanker om at opnå noget. Jeg er ikke 100 % enig med yogasutraerne, da de mangler at ære jordforbindelsen, men denne pointen er fin i sig selv. Jeg læner mig op af tantrisk filosofi, i højere grad en den klassiske yoga (Patanjali). Tantra handler om at strække bevidstheden, samtid med at det menneskelige æres. Tantra hylder kroppen og livet. Kroppen, sanser og følelser bruges som adgang til det bevidsthedsudvidende, men fokus er på opleve det bevidsthedsudvidende i det menneskelige liv, fremfor at skulle væk fra det menneskelige liv.  Læs mere her.

Når jeg arbejder med healing, udøver jeg ahimsa (yoga-sutra-princippet om at udøve det modsatte af vold), fordi jeg udsender intentionen om at heale dig, mig eller verden. Ordet “yoga” betyder som nævnt at forbinde. Gennem energiarbejde er det muligt at mærke, hvordan vi mennesker er forbundne, og hvordan vi er forbundne med alt omkring os. Ahimsa er desuden en iboende del af min sankalpa.

At praktisere yoga, energiarbejde og antropologi og at få lov til at dele min passion med en masse dejlige mennesker er i høj grad noget af det, som holder flammen i mit hjerte tændt. Tak fordi jeg må dele med dig. Namaste.

WISDOM IN MOVEMENT TRIAD MARIA LAURIDSEN JENSEN

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close