fbpx

Heartfelt Love

Har du svært ved at give og/eller modtage kærlighed?

Har du svært ved at finde balancen mellem at underkaste dig og at kæmpe for din ret?

Har du haft en traumatisk barndom, hvor du ikke har modtaget den mængde kærlighed, som du havde behov for?

Mener du, at du ikke er værdig til kærlighed?

Ønsker du mere indre styrke og velvære?

… Hvis du kan nikke genkendende til en eller flere af overståede scenarier, kan det gavne dig at modtage en Heartfelt Love healing.

 


Bestil en Heartfelt Love healing ved at sende en e-mail til maria@marialauridsenjensen.com


Om Heartfelt Love

Healingen er især god til dig, som ikke har følt dig set og elsket i din barndom, men den kan gavne alle.

Healingsenergien er en intelligent energi, så den stabiliserer dig der, hvor netop du har brug for støtte, og den tilpasser styrken efter netop dig.

 

Healingen er todelt:

I første del af healingen bruger Heartfelt Love healingsenergien den nye tids adgang til at åbne koderne i dit DNA for at genkende, give og modtage kærlighed i dens utallige nuancer.

Anden del af healingen er en lys-healing, som støtter dig i udfoldelsen og integrationen af healingen. Lys-healingen støtter dig til at bearbejde følelser som frygt, afmagt, sorg og mindreværd, som i en vis grad er naturlige dele af det at være menneske. Det kan være godt at bliver bevidst om, anerkende og bearbejde dine mønstre af følelser, hvis du ønsker at styrke dit forhold til dig selv og til livet. Det er muligt at triste følelser dukker op under healingen, men det er netop for, at du kan blive bevidst om dem, så de bliver håndterbare.

 

De følelser, som vi ikke har erfaret som børn, er svære at genkende og udtrykke som voksne. En Heartfelt Love Healing støtter dit system til at genkende og udtrykke nuancer af kærlighed, selvom du ikke har erfaret dem konkret i dit liv. Dermed får du mulighed for at optage livsnæring på et nyt plan.

 

Når et menneske føler sig set, bliver det i stand til at udfolde sig. Det at føle sig set, er ligesom når solen ståler på en blomst, og dermed gør den i stand til at udfolde sig. (Sagt af min lærer, Rebekka Lassesen)

 

Alle kan modtage Heartfelt Love healing.

Priser

Fjernhealing: 400 kr.

Ved fremmøde (+mulig aromaterapi): 500 kr.

Tilkøb: Samtale, hvor du får værktøjer til at kunne støtte din healingsproces fx et mudra, en yogaøvelse og/eller et mantra. 100 kr.

Ved fjernhealing tilbyder jeg, at vi har kontakt over webcam eller online opkald.

 

Healingen tager ca. 30 min pr gang, og den kan gives som fjernhealing.

Nogle kan nøjes med én healing, andre kan have fordel af at modtage healingen flere gange.

Jeg formidler Heartfelt Love energien, men energien strømmer ikke fra min krop til din. Det betyder, at min tilstand ikke påvirker dig.


 

Mulige effekter:

 • Huller i din “kærlighedsbeholder” mindskes
 • Healingen åbner for muligheder og erfaringsgrundlag, som du har brug for for at give og modtage kærlighed
 • Du kan opleve øget selvkærlighed og selvværd
 • Du kan opleve øget livsglæde
 • Din evne til at give og modtage kærlighed kan blive forbedret
 • Du kan opleve større indre balance
 • Din evne til at rumme andre mennesker kan blive forbedret
 • Din evne til at rumme dig selv kan blive forbedret
 • Du kan opleve en følelse af at være i kontakt med dit hjerte
 • Healingen giver dig et fundament for at kunne tilgive dig selv og andre
 • Healingen kan forbedre din følelse af kunne at stå fast i livet, selv når alt er svært

Mine personlige oplevelser med Heartfelt Love

Siden jeg modtog Heartfelt Love har jeg dagligt bemærket, at mit hjerte har været mere vibrerende, når jeg er i kontakt med en kær. Det føles som om, at det er fordi, at jeg nu er i stand til at læse en kærligheds-frekvens, som jeg ikke kunne genkende før healingen. Det er en stor lettelse for mig. Jeg har desuden mærket, at healingen har arbejdet på min selv-kærlighed. Under første Heartfelt Love healing føltes det som om, at min solar plexus blev masseret ret voldsomt, og derefter oplevelse jeg lettelse og indre livsglæde:)

Da jeg blev aktiveret som bærer af Heartfelt Love oplevede jeg en kraftfuld og smuk hjerteåbning. Det var som om, at mit bryst udvidede sig til alle sider.

Jeg er taknemmelig for at være bærer af Heartfelt Love, så jeg kan støtte dem, som ønsker det, og dermed bidrage til at kærligheden i verden i højere grad kan blomstre.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close