fbpx

Mine rødder, mine lærere

Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru devo Maheshwara
Guru sakshat, param Brahma, tasmai shri guravay namah 

Det jeg underviser, er det som jeg har taget til mig fra mine lærere kombineret med min egen kreativitet. Mine lærere er selvfølgelig inspireret af deres lærere, og således er hver yogapraksis et eksempel på forening som overgår tid og rum.

Min antropologiske arv har lært mig, at der er mere end én sandhed i verden, og at min opgave er at øge min egen og andres bevidsthed derom, så vi kan få en verden med menneskelig forståelse.

Jeg er meget inspireret af Sianna Sherman, som er stifter af Rasa Yoga, og min grunduddannelse i yoga er fra Yandara Yoga Institute, som har et stort fokus på bhakti yogaDerudover har alle mine ydelser rødder i moderne shamanisme, Reiki og antropologi.

Du kan læse mere om koblingen mellem mine rødder her, og du kan se en oversigt over mine lærere her.

….

Sianna Sherman taler lige til mit hjerte. Hendes skole Rasa Yoga kombinerer tantra, klassisk yoga (Patañjali) og Advaita Vedānta samt funktionel anatomi (Dr. Eric Goodman). Tantra er det vægtende filosofiske fundament.

***

Tak til mine lærere inden for Moderne shamanisme/healing: Benjamin Lassesen, Marianne Lane og Rebekka Lassesen. De healinger (minus Reiki), som jeg udbyder, er moderne shamanistiske healinger. Når jeg underviser, holder jeg stort set altid energifeltet, hvilket også er en moderne shamanistisk kompetence. Moderne shamanisme handler i høj grad om skyggearbejde, healing og meditationer i et holdt energifelt. En central moderne shamanistisk praksis er at tage et refleksivt blik på sig selv og de emner, som dukker op i livet – og som healer er dette ekstra vigtigt for at holde sig selv “ren” til at kunne give sine klienter det bedste. Ved at undersøge adskillige perspektiver på det emne, som er dukket op i ens liv (fx reflektere, meditere, vende det med andre mennesker, bruge klarsyn, få guidekontakt eller kommunikation med ånder), udvides ens perspektiv, hvilket kan give indre klarhed, og dermed et stærkere fundament for det levede liv. Jo klarere du er på din essens, dine værdier og dine grænser, og jo mere du får forløst det, der trykker indeni, desto lettere bliver det at leve et liv, hvor du har hele dig med. Moderne shamanistisk praksis giver en fin dynamisk relation mellem at være tilstede i det levede liv og at fundere og meditere og udvide sit perspektiv på oplevelserne. Der er for mig en skøn lighed til den tantriske tradition, idet vi ser indad for at udfolde os i det levede liv – selvom der også er meget arbejde med andre universelle lag i moderne shamanisme.

Moderne shamanistiske værktøjer er den praksis, som jeg bruger, som minder mest om yoga sutraerne afsnit 2, som er meditationsteknikker. Begge  frigør selvet fra kroppen, tid og rum, hvilket skærper intuitionen og clairvoyante evner. Men i modsætning til min læsning af yogasutraerne, er formålet med moderne shamanisme ikke en endelig bevægelse væk fra kroppen og det sanselige liv på jorden. Livet på jorden har et formål: der er missioner, som vi skal udføre; ubalancer, som vi skal gøre vores bedste for  at styr på; lektioner, vi skal tage ved lære af; og visdom, som vi skal tage med.

Det, som er udfordrende i livet, er ikke en forhindring, der er til for at slå os ud, men en udfordring, der styrker vores personlige udvikling. Det er træning i at holde balancen (Rasa Yoga-, tantrisk- og moderne shamanistisk forståelse).

***

Både Yandara Yoga Institute og Sianna Sherman har lært mig at lytte til mit hjerte og følge mit hjertes vej. Når jeg følger mit hjerte, fremfor at fokusere på at opfylde andres ønsker, oplever jeg mere flow i mit liv. Når jeg underviser det som taler til mit hjerte, og når jeg følger min intuition, bliver jeg selv mere fuld af livsenergi, og det smitter af på mine elever og på mine omgivelser. Den forståelse hviler på Bhakti Yoga, som har rødder i Śvetāśvatara Upaniṣad (400-500 år fvt. ) og handler om at hengive sig, udvise kærlighed og være dedikeret til at tjene sit livsformål. Bhakti Yoga er et centralt tema i Bhagavad Gita (200-300 år fvt.), hvor Krishna lærer at følge sit hjertes vej.

Hengivelse ved at chante mantraer er en central del af bhakti yoga, som jeg har dykket ned i gennem Yandara Yoga Institute og Rasa Yoga.

***

Tantra (Kashmir Shaivism, nedskrevet ca år 850) er kort sagt at sige ja til livet.

  • Tantrisk praksis: At frigøre stagneret energi gennem øvelser for og samspil mellem den fysiske og den subtile krop.
  • Tantrisk bekræftelse: “Jeg tjener fra mit hjerte og gennemgår rejsen for min personlige transformation, så jeg kan bidrage til at gøre verden et dejligt sted for alle.”
  • Tantrisk bekræftelse: “Jeg er en beholder for kærlighed og livsenergi.”
  • Tantrisk bekræftelse: “Jeg kalder alle dele af mig selv hjem, og jeg byder dem kærligt velkommen, fordi de alle er med til at gøre mig til den jeg er.”

Tan betyder “at udvide/strække sig” og tra betyder “redskaber”. Tantra er redskaber til at udvide bevidstheden. En anden betydning er “at væve,” og traditionens lære handler om at væve modsætninger for at skabe balance. I tantra er målet ikke at slippe fri fra den menneskelige tilværelse eller at komme væk fra de “grimme og ubehagelige” dele af livet. Tantra er en hyldest til vores fysiske tilværelse, fordi vi kropsliggør det guddommelige.

I tantra danser Shiva og Shakti i alt og i alle, og invitationen er til at sige Ja til deres leg og fejre den. Shiva er maskulin energi, bevidsthed, det ikke-jordiske, logik, struktur, skarpe linjer, viden. Shakti er feminin energi, krop, det jordiske, kreativitet, intuition, spontanitet, form, blødhed, følelser. Uden Shakti er Shiva som et lig, uden Shiva er Shakti ude af kontrol.

En stor del af tantra er skyggearbejde og grænsesætning. Skyggearbejde er fx at reflektere over, hvorfor du bliver ked af det, eller hvorfor du går i reaktion, så du kan blive bevidst om dine mønstre og måske endda blive klogere på, hvorfor de er der, og hvordan du kan forholde dig til dem. Et eksempel kan være, at du opdager, at du reagerer, fordi du har fået overskredet en grænse. Når du er mere bevidst om dine grænser, og hvilke følelser de fremprovokerer, kan du kommunikere dem til andre. Når du sætter grænser, og kommunikerer dem på en sund måde (hvor du ikke er i reaktion), slipper du for at spilde energi pga. skyldfølelse, flovhed, frygt etc. Tantra er at transformere sig selv fra at være et offer til at tage ejerskab over egne følelser og eget liv. Tantra er at kalde alle dele af dig selv hjem, fordi de alle er dele af dig. Du kan ofre dine sorger og glæder og frustrationer til at blive transformeret i kærlighed til fordel for det højeste gode. Hver smerte kan være en udfordring, der hjælper dig til at udvikle og styrke dig. Andre tantriske redskaber er blandt andet meditation, mantraer og yantraer.

I tantra anskues asana/yogastillinger og pranayama/åndedrætsøvelser, som teknikker til at skabe flow i stagneret energi. En følelse eller et trauma, kan for eksempel sætte sig som en energiblokade i kroppen, som du kan løsne op for gennem yogabevægelser eller ved at møde med din opmærksomhed og omfavne med dit åndedræt.

Ifølge klassisk yoga (fra ca. år 300 fvt.) er livet cykler af lidelse, og gennem yoga adskilles det materielle og sansende selv fra bevidstheden. Fra en tantrisk forståelse er Shakti undertrykt i klassisk yoga. Redskaberne er: 5 yama/forbud, 5 niyama/leveregler, asana/ yogastillinger, pranayama/ åndedrætsøvelser, pratyhara/ kontrol over sanserne, dharana/ stabilisering af sindet, dhyana/meditation og det højeste trin er samadhi/ indre stilhed. Yoga betyder at forene.  I klassisk yoga er målet at etablere sindet i dets sande natur, som er grænseløs bevidsthed.

  • Klassisk yoga praksis: yogastillinger, åndedrætsøvelser, meditation, yamas (væremåde i forhold til andre) og niyamas (væremåde overfor sig selv) og tilbagetrækning af sanserne.
  • Klassisk Yoga bekræftelse: “Jeg er ikke mine tanker, sanser eller følelser, jeg bevidner dem og kan kontrollere dem.”

Ifølge Advaita Vedānta er dit Indre Selv og Det Universelle Selv/ Kilden den samme. På grund af sløret Maya, oplever det individuelle selv at være begrænset.

  • Advaita Vedānta bekræftelse: “Jeg er ét med Det Universelle Selv.”/ “Jeg er guddommelig.”

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close