fbpx

Mine rødder, mine lærere

Gururbrahmā gururviṣṇuḥ gururdevo maheśvaraḥ

Gurusakshat paraṁ brahma tasmai śrīgurave namaḥ

Det jeg underviser, er det som jeg har taget til mig fra mine lærere kombineret med min egen kreativitet. Mine lærere er selvfølgelig inspireret af deres lærere, og således er hver yogapraksis et eksempel på forening som overgår tid og rum.

Jeg er meget inspireret af Sianna Sherman, som er stifter af Rasa Yoga. I 2020 bliver jeg uddannet Rasa Yogalærer (300 timer). Min grunduddannelse i yoga (200 timer) er fra Yandara Yoga Institute, som har et stort fokus på bhakti yoga – hengivenhed og hjertets vej. Noget særligt ved at været uddannet ved Yandara (Mexico), er oplevelsen af at have været 26 dage i et yogasamfund i fascinerende natur og mere eller mindre afskåret fra omverden. Al min yogaundervisning og healing trækker på Moderne Shamanisme. Min antropologiske arv har lært mig, at der er mere end én “sandhed” i verden, og at min opgave er at øge min egen og andres bevidsthed derom, så vi kan få en verden med mere menneskelig forståelse – inklusiv forståelse for os selv. Med “sandhed” mener jeg, at der er mere end én måde at se verden på; mere end én måde at gribe livet an på; mere end én måde at forstå selv selv i relation til omverden på; mere end én måde at begribe det oplevede på.

Visdommen er i høj grad er i live i mig, så jeg lærer også indefra. Min sankalpa of service er “visdom i bevægelse.” Visdommen udfolder sig gradvist i og gennem mig, og bliver til “embodied wisdom” – i min fysiske krop, subtile krop og bevidsthed. Min mission er, at vidreformilde den til dig på en jordbundet måde, så den gradvist kan udfolde sig i dig i din version, og i de lag der gavner dig.

Darshana/ filosofisk perspektiv: Rasa Yoga, tantra, bhakti yoga og moderne shamanisme

Upaya/undervisningsteknik: Rasa Yoga, yin yoga og moderne shamanisme

 

Det, som er udfordrende i livet, er ikke en forhindring, der er til for at slå os ud, men en udfordring, der styrker vores personlige udvikling.

Det er træning i at holde balancen.

– Rasa Yoga-, tantrisk- og moderne shamanistisk forståelse

 

Rasa Yoga

Sianna Sherman taler lige til mit hjerte. Hendes skole Rasa Yoga repræsenterer en holistisk sammensætning af sadhana (spirituel praksis), mantra (lydvibrationer), mudra (hellige gestus), asana (yogastillinger), pranayama (åndedrætsøvelser), dhyana (meditation), darshana (filosofisk perspektiv) og upaya (metode).

Skolens filosofiske perspektiv er en kombination af tantra/kashmir shaivisme, klassisk yoga (Patañjali) og Advaita Vedānta, mytologi samt skyggearbejde. Tantra er det vægtende filosofiske fundament. Læs mere om filosofierne længere nede på denne side.

Upaya/metode til at undervise yoga

Hjerte/åndedræt overensstemmelse; at undervise fra et stærkt fundament; at holde energien/rummet under undervisning; sprogbrug; tematiseret undervisning

+ Rasa Yoga treenigheden (Sianna Sherman):

  • Forbindelse
  • Pulsering
  • Ofring

Desuden er der fokus på teknik i de fysiske stillinger, som drager på funktionel anatomi (Dr. Eric Goodman). For mig er denne metode super vigtig at give videre. Mange tænker at yoga handler om at komme ud i vilde stræk, og glemmer at aktivere musklerne. Denne teknik er med til at stabilisere kroppen, så vi ikke slider uhensigtsmæssigt.  Jeg har mærket en stor forbedring på min egen krop, som var ved at blive tærret af stræk uden stabilitet og styrke.

***

Moderne shamanisme

Moderne shamanisme handler i høj grad om skyggearbejde samt healing og meditationer i et holdt energifelt.

De healinger (minus Reiki), som jeg udbyder, er moderne shamanistiske healinger.

Når jeg underviser, holder jeg stort set altid et energifelt om hver deltager, hvilket er en moderne shamanistisk kompetence. Feltet støtter eleverne i at få mest muligt ud af undervisningen i flest mulige lag, og det giver personligt tilpasset støtte. Via feltet kan jeg have en intention på, hvilken energi og stemning der skal være i undervisningen, og jeg støttes i at formidle de mest passende ord på den mest hensigtsmæssige måde.

Moderne shamanistiske værktøjer er den praksis, som jeg bruger, som minder mest om yoga sutraerne afsnit 2, som er meditationsteknikker. Begge  frigør selvet fra kroppen, tid og rum, hvilket skærper intuitionen og clairvoyante evner. Men i modsætning til min læsning af yogasutraerne, er formålet med moderne shamanisme ikke en endelig bevægelse væk fra kroppen og det sanselige liv på jorden. Livet på jorden har et formål: der er missioner, som vi skal udføre; ubalancer, som vi skal gøre vores bedste for  at styr på; lektioner, vi skal tage ved lære af; og visdom, som vi skal tage med.

Tak til mine lærere inden for moderne shamanisme/healing: Benjamin Lassesen, Marianne Lane og Rebekka Lassesen.

***

Uddybende om de filosofiske rødder

Både Yandara Yoga Institute og Sianna Sherman har lært mig at lytte til mit hjerte og følge mit hjertes vej. Når jeg følger mit hjerte, fremfor at fokusere på at opfylde andres ønsker, oplever jeg mere flow i mit liv. Når jeg underviser det som taler til mit hjerte, og når jeg følger min intuition, bliver jeg selv mere fuld af livsenergi, og det smitter af på mine elever og på mine omgivelser. Den forståelse hviler på Bhakti Yoga, som har rødder i Śvetāśvatara Upaniṣad (400-500 år fvt. ) og handler om at hengive sig, udvise kærlighed og være dedikeret til at tjene sit livsformål. Bhakti Yoga er et centralt tema i Bhagavad Gita (200-300 år fvt.), hvor Krishna lærer at følge sit hjertes vej.

Hengivelse ved at chante mantraer er en central del af bhakti yoga, som jeg har dykket ned i gennem Yandara Yoga Institute og Rasa Yoga.

***

Tantra

Tantra er kort sagt at sige “Ja!” til livet

Tantrisk filosofi har været en game changer i mit liv. Fra at være i en form for krig med min krop, har jeg lært at ære og elske den. Min forståelse for tantra startede med at jeg synes at versene i the Radiance Sutras var utrolig smukke. Dem stiftede jeg bekendskab med i 2015. Da jeg læste Awakening Shakti i 2017, startede min dybere forståelse. Den bog lærte mig gradvist at være i kontankt med gudinden i mig – det smukke og magiske, der er værd at ære. Sianna Sherman har hjulpet mig med at få endnu dybere forståelse for traditionen samt til at opleve effekten af filosofien på mig selv. Selvstudier og kropsliggørelse har naturligvis været en stor del af min rejse, og mit møde med Kundalini har i endnu højere grad gjort mig til embodied wisdom, som er i konstant udfoldelse.     

Tantra betyder “værktøjer til at udvide” (udvide bevidthed). Tantra forbindes symbol med en væv, fordi det handler om at væve jordisk/universel og indre/ydre. En tantriker er dybt dedikeret til det jordiske liv, men åben for universel indsigt.

Filosofien er med i al min undervisning, men de mest direkte henvisninger til tantriske meditationer sker i min yin yoga undervisning. For mig er de gamle tekster ubeskriveligt smukke. Og det fascinerer mig, hvordan jeg kan tage noget, der er så gammelt, og både gøre det direkte anvendeligt i mit hverdagsliv og bruge det som redskab til at forstå mig selv i verden.

Det er viden som er i høj grad er i live i mig. Min sankalpa of servive er “visdom i bevægelse.” Visdommen udfolder sig gradvist i og gennem mig, og jeg håber, at jeg kan vidreformidle den til dig, så den gradvist kan udfolde sig i dig i din version, og bevæge sig fra dig til verden omkring dig – til fordel for det højeste gode

Jeg trækker på den Saiva Tantra/ Shiva Shakti Tantra skole som hedder Kashmir Shaivisme: Trika (i sin esoteriske form, nedskrevet ca. år 850) samt post-hellig-skriftsfasen (der hvor der er forfattere på): Spanda Karikas/ Stanzas of Vibration; the Doctrine of Recognition. Min viden kommer gennem egne erkendelser og oplevelser, studier af bøger og onlinekurser samt live studier ved Sianna Sherman og Carlos Pomeda.

  • Tantrisk praksis: At frigøre stagneret energi gennem øvelser for og samspil mellem den fysiske og den subtile krop.
  • Tantrisk bekræftelse: “Jeg tjener fra mit hjerte og gennemgår rejsen for min personlige transformation, så jeg kan bidrage til at gøre verden et dejligt sted for alle.”
  • Tantrisk bekræftelse: “Jeg er en beholder for kærlighed og livsenergi.”
  • Tantrisk bekræftelse: “Jeg kalder alle dele af mig selv hjem, og jeg byder dem kærligt velkommen, fordi de alle er med til at gøre mig til den jeg er.”

Tan betyder “at udvide/strække sig” og tra betyder “redskaber”. Tantra er redskaber til at udvide bevidstheden. En anden betydning er “at væve,” og traditionens lære handler om at væve modsætninger for at skabe balance. I tantra er målet ikke at slippe fri fra den menneskelige tilværelse eller at komme væk fra de “grimme og ubehagelige” dele af livet. Tantra er en hyldest til vores fysiske tilværelse, fordi vi kropsliggør det guddommelige. Hvis “guddommelig” er et stort ord for dig, kan du erstatte det med “universets skønhed.”

 

Skyggearbejde: Tantra, Rasa Yoga og Moderne Shamanisme

Skyggearbejde er at tage et refleksivt blik på sig selv og de emner, som dukker op i livet, samt at få ryddet op i det, som er kastet i det indre pultekammer, som af og til dukker op som uhensigtsmæssige og ubalancerede reaktioner. Skyggearbejde er fx at reflektere over, hvorfor du bliver ked af det, eller hvorfor du går i reaktion, så du kan blive bevidst om dine mønstre og måske endda blive klogere på, hvorfor de er der, og hvordan du kan forholde dig til dem. Et eksempel kan være, at du opdager, at du reagerer, fordi du har fået overskredet en grænse. Når du er mere bevidst om dine grænser, og hvilke følelser de fremprovokerer, kan du kommunikere dem til andre. Når du sætter grænser, og kommunikerer dem på en sund måde (hvor du ikke er i reaktion), slipper du for at spilde energi pga. skyldfølelse, flovhed, frygt etc.

I tantra anskues asana/yogastillinger og pranayama/åndedrætsøvelser, som teknikker til at skabe flow i stagneret energi. En følelse eller et trauma, kan for eksempel sætte sig som en energiblokade i kroppen, som du kan løsne op for gennem yogabevægelser eller ved at møde med din opmærksomhed og omfavne med dit åndedræt. 

I tantra danser de to modsætninger Shiva og Shakti i alt og i alle, og invitationen er til at sige Ja til deres leg og fejre den. Shiva er maskulin energi, bevidsthed, det ikke-jordiske, logik, struktur, skarpe linjer, viden, vidbebevidsthed. Shakti er feminin energi, krop, det jordiske, det sanselige, kreativitet, intuition, spontanitet, form, blødhed, følelser. Uden Shakti er Shiva som et lig, uden Shiva er Shakti ude af kontrol. 

Skriftet Vijnana Bhairava Tantra giver blandt andet konkrete øvelser i at bruge følelser – lette som svære – til at udvide sin personlige forståelsesramme og sin bevidsthed.

Tantra er at transformere sig selv fra at være et offer til at tage ejerskab over egne følelser og eget liv.

Tantra er at kalde alle dele af dig selv hjem, fordi de alle er dele af dig. Du kan ofre dine sorger og glæder og frustrationer til at blive transformeret i kærlighed til fordel for det højeste gode. Hver smerte kan være en udfordring, der hjælper dig til at udvikle og styrke dig. Andre tantriske redskaber er blandt andet meditation, mantraer og yantraer.

Rasa yoga arbejder med skyggearbejde ud fra tantra og ud fra Robert Augustus Masters tankegang. Skyggearbejdet her foregår hovedsageligt intellektuelt, gennem meditation eller gennem arbejde med mytologi, der taler til underbevidstheden.

Skyggearbejde i moderne shamanisme (som formidlet af Marianne Lane) går ud på at undersøge adskillige perspektiver på det emne, som er dukket op i ens liv. De perspektiver kan fx opnås gennem at reflektere, meditere, vende det med andre mennesker, bruge klarsyn, få guidekontakt eller kommunikation med ånder. Ved at få flere perspektiver på sagen udvides ens personlige  perspektiv, hvilket kan give indre klarhed, og dermed et stærkere fundament for det levede liv. Jo klarere du er på din essens, dine værdier og dine grænser, og jo mere du får forløst det, der trykker indeni, og desto lettere bliver det at leve et liv, hvor du har hele dig selv med.

Moderne shamanistisk praksis giver en fin dynamisk relation mellem at være tilstede i det levede liv og at fundere og meditere og udvide sit perspektiv på oplevelserne. Der er for mig en skøn lighed til den tantriske tradition og Rasa Yoga, idet vi ser indad for at udfolde os i det levede liv – selvom der også er meget arbejde med andre universelle lag i moderne shamanisme.

 

Klassisk yoga

Ifølge klassisk yoga (fra ca. år 300 fvt.), som Patañjalis Yoga sūtraerne er kilde til, er livet cykler af lidelse, og gennem yoga adskilles det materielle og sansende selv fra bevidstheden. Fra en tantrisk forståelse er Shakti, og dermed kroppen og det levede liv, undertrykt i klassisk yoga. Redskaberne er: 5 yama/forbud, 5 niyama/leveregler, asana/ yogastillinger, pranayama/ åndedrætsøvelser, pratyhara/ kontrol over sanserne, dharana/ stabilisering af sindet, dhyana/meditation og det højeste trin er samadhi/ indre stilhed. Yoga betyder at forene.  I klassisk yoga er målet at etablere sindet i dets sande natur, som er grænseløs bevidsthed.

  • Klassisk yoga praksis: yogastillinger, åndedrætsøvelser, meditation, yamas (væremåde i forhold til andre) og niyamas (væremåde overfor sig selv) og tilbagetrækning af sanserne.
  • Klassisk Yoga bekræftelse: “Jeg er ikke mine tanker, sanser eller følelser, jeg bevidner dem og kan kontrollere dem.”

Avaita Vedanta

Ifølge Advaita Vedānta er dit Indre Selv og Det Universelle Selv/ Kilden den samme. På grund af sløret māyā, oplever det individuelle selv at være begrænset. Denne filosofiske skole er ligesom tantra ikke-dualistisk, men hvor tantra hylder både krop og bevidsthed, er målet her kun at blive i ét med ren bevidsthed – igen undertrykkes kroppen og det fysiske liv. 

  • Advaita Vedānta bekræftelse: “Jeg er ét med Det Universelle Selv.”/ “Jeg er guddommelig.”

Du kan læse mere om koblingen mellem mine rødder her, og du kan se en oversigt over mine lærere her.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close