fbpx

Being Maya in Contemporary Tulum, Mexico

0,00 DKK

Beskrivelse

An anthropological study of Maya ethnicity in the international tourist town Tulum in Mexico (2016).

***

Dette er et antropologisk studie af, hvorledes mayaetnicitet konstrueres i den internationale turistby Tulum i staten Quintana Roo på Yucatánhalvøen i Mexico.
Quintana Roo var hovedsageligt jungleområde indtil den mexicanske regering i 1975 konstruerede Cancún som turistby som et led i nationens udviklingsstrategi.
Studiet bidrager med indsigt i hvordan etnicitet og identitet former sig i samspil med globale strømme af mennesker, ideer og ting.
Nøgleord: Maya, identitet, etnicitet, turisme, globalisering, autenticitet, Mexico
Dette er et antropologisk studie af, hvorledes mayaetnicitet konstrueres i den internationale turistby Tulum i staten Quintana Roo på Yucatánhalvøen i Mexico. Lignende studier er udført i nabostaten Yucatán, men der er ingen dybdegående studier fra Tulum fra dette årti. Speciale bidrager dermed med opdateret indsigt. Desuden er min hensigt, i kontrast til tendensen i tidligere etnografiske beskrivelser af Tulum og mayaer i Tulum, at frembringe nuanceret indsigt frem for at forsvare mayaer.
Quintana Roo var hovedsageligt jungleområde indtil den mexicanske regering i 1975 konstruerede Cancún som turistby som et led i nationens udviklingsstrategi. Sidenhen er Quintana Roo og især Riviera Maya (kysten mellem Cancún og Tulum) blevet et turistmekka. Tulum er først og fremmest kendt for Tulum Ruinerne og dermed resterne af en forhenværende mayakultur, cenoter (jordfaldshuller) og badestrande. I starten af det 20. århundrede var mayaer i Tulum stadig fjendtlige overfor udefrakommende som eftervirkninger af kastekrigen, og Tulum Ruinerne var et religiøst sted for områdets mayaer. Da ruinerne blev overdraget til den mexicanske nationalstat i 1935, blev de til en af områdets største turistattraktioner. I 1940 boede der 13 personen i Tulum. I 2010 var indbyggertallet vokset til 28.263 personer. Derudover blev Tulum Ruinerne alene i maj måned 2016 besøgt af 124.416 personer. Disse ændringer i det sociale og fysiske landskab ledte mig til Tulum for at finde nuværende mayaers syn på turismens indflydelse på deres liv.
Specialet tager udgangspunkt i det antropologiske perspektiv, at identitet er en kontinuerlig process. Jeg undersøger, hvordan mayaer i Tulum definerer og udfolder deres etnicitet gennem tale og handlinger, samt hvordan ”maya” artikuleres i turist-, akademiske- og politiske diskurser, og hvorledes politisk magt har indflydelse på etnicitetskonstruktion.
Studiet er baseret på et feltarbejde i Tulum fra august til november 2015. Jeg har udført deltagerobservation og interviews med mayaer. I og med at jeg har boet i Tulum, har jeg observeret og deltaget i det daglige liv i byen, og jeg har fået indsigt i tilværelsen for individer fra forskellige etniske grupperinger. Specialet er opbygget af nære etnografiske beskrivelser af forskellige personer og situationer for at understrege ligheder og forskelligheder mellem mayainformanter. Empirien diskuteres hovedsageligt ud fra Fredrik Barths, Richard Jenkins’ og Arjun Appadurais teorier om identitet og globalisering, men jeg inddrager også anden antropologisk teori om identitet og turisme.
Jeg viser gennem specialet eksempler på, hvordan informanter søger deres etniske rødder og ønsker at genoptage maya traditioner for deres egen skyld. Andre studier lægger derimod vægt på, at lokale påtager sig en rolle som etnisk stereotype for at tjene penge ved at tilfredsstille turisters søgen efter ”eksotiske andre.” Generelt ser mayaer i Tulum positivt på turisme, da turisme bringer penge både til deres private husholdning og til området; flere er dog kritiske overfor den medfølgende arbejdsmigration, social ulighed og ankomsten af ”fremmede” som ”kun tænker på at skabe forretning.” Jeg viser eksempler på, hvordan turisters og ikke mindst etnografers interesse i lokalt liv medfører lokal stolthed og etnisk bevidsthed. Jeg argumenterer for, at mayatraditioner ikke uddør som resultat af mødet med globale strømme, men at etnicitet, kultur og tradition konstant tager nye former.
Jeg konkluderer, at ”at være maya” henviser til forskellige ”lag af realitet,” der påvirker hinanden. ”At være maya” kan henvise til henholdsvis etnicitet og dermed selvidentifikation og kategorisering, turistdiskurser om en storslået kulturel fortid hvori mayaer er stereotypificerede og symboliserer en forbindelse til fortiden, en nationalistisk forestilling om at Mexico er én nation med kulturel diversitet hvori mayaer symboliserer diversitet, og et akademiske lag som jeg selv er medskaber af. Ifølge mine maya-informanter er det ikke et problem at ”maya” anvendes som et symbol i turismeindustrien, og adskillige ser fordel i det. Det er ikke et problem for mine informanter, at regeringen promoverer Tulum for byens antikke mayakultur, men det er et problem, at regeringen besværliggør nuværende mayaers muligheder for at udleve traditioner såsom sprog, religion og festligheder.
Studiet bidrager med indsigt i hvordan etnicitet og identitet former sig i samspil med globale strømme af mennesker, ideer og ting.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close