Sundhed & trivsel på jobbet

firmayoga.png

Læs mere i e-folderen:

Klik her.


Medarbejdertrivsel er en vigtig komponent af en velfungerende arbejdsplads.

Firmayoga og sundhedspakken giver dine kollegaer og dig et pusterum, hvor der kan blive skabt indre ro, hvormed I kan gå tilbage til arbejdet med fornyet energi og fokus.

Derudover skaber holdene fundament for tid sammen, som kan styrke arbejdspladsens sammenhængskraft.

Kontakt maria@marialauridsenjensen for at høre mere.

 

Jeg udbyder:

 • 1½ time firmayoga
 • 1 time yoga for kontorkroppen
 • Sundhedspakker. Jeg kommer i 1,5 time, hvor dine kollegaer kan vælge sig ind på ét eller flere af de tre hold:
  • Sundhedspakke 1: ½ time meditation, ½ time yoga, ½ time afspænding
  • Sundhedspakke 2: ½ time meditation, ½ time yoga, ½ time “sund ryg, stærk kerne”

 

Sagt af deltagere efter firma-meditation:

 • “Jeg sidder lige og mærker al blodet, der strømmer rundt i min krop… og varmen.”
 • “Jeg har altid mere energi resten af dagen, når jeg har været her.”
 • “Jeg bruger åndedrætsøvelserne, når jeg har svært ved at sove.”
 • “Visualiseringen af et gyldent lys er sikkert god, når jeg skal sove.

Læs mere i e-folderen her

 


Undersøgelser om sundhedsordninger på arbejdspladsen

http://sundhedskartellet.dk/dsr/upload/7/46/792/Sundhedsordninger_paa_det_kommunale_omraade_Rapport_endelig.pdf

 • PUNKT 6.1.2: “Mellem 65 og 82 % af lederne vurderer, at forbedret sundhed er en effekt af de forskellige motionstilbud. HR-cheferne vurderer ligeledes, at de primære effekter af motionsordninger er en forbedret sundhed, men tilmed mener de, at ordningerne forbedrer rekruttering, psykisk arbejdsmiljø og sygefravær. Daglig pausegymnastik har ifølge mellem- og institutionslederne flere klare effekter. Ud over den øgede sundhed så giver pausegymnastik en øget produktivitet, et bedre psykisk arbejdsmiljø og reduceret nedslidning. “

 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/meditation-forandrer-vores-hjerner

 

https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/108929/158328

 • “4. Mindfulness mindsker stress og øger trivsel og jobtilfredshed
  5. Mindfulness øger produktivitet, kreativitet og problemløsning/innovation”